Kirjallisuudenopiskelijoiden oma artikkelikokoelma

Käy käy tutustumassa artikkelikokoelmaan klikkaamalla tästä!

Viime syksynä osallistuin Saija Isomaan vetämälle artikkelipraktikum-kurssille, jossa pääsin tutustumaan tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen. Syksyn aikana tutustuimme artikkelikokoelman julkaisuun liittyviin seikkoihin: tutustuimme siihen, kuinka kokoelmaa tarjotaan kustantajille ja olimme alusta asti mukana suunnittelemassa omaa kokoelmaamme. Kokoamamme artikkelikokoelma sai pitkän keskustelun jälkeen nimekseen Lajileikkejä ja äärirajatapauksia: Kirjallisuustieteellisiä näkökulmia kerrontaan, teemoihin ja lajeihin. Se julkaistiin ensimmäisenä kokoelmana yhteiskuntatieteiden tiedekunnan uudessa Kriittisiä tutkielmia – Opiskelijoiden julkaisusarja -nimisessä sarjassa. Kyseinen julkaisusarja sai myös tiedekuntamme Vuoden opetusteko -palkinnon. Toivon siis kovasti, että julkaisusarja saavuttaa tiedekunnassamme suuren suosion ja opiskelijat saavat jatkossakin mahdollisuuden kirjoittaa ja julkaista itse omia tutkimuksiaan.

Pakko sanoa, että kyseinen kurssi on ollut yksi yliopistohistoriani antoisimmista kursseista, sillä kurssilla pääsin näkemään käytännössä, millaista on kirjoittaa tieteellistä tekstiä ja mitä kaikkea täytyy ottaa huomioon kun suunnittelee tieteellistä artikkelikokoelmaa. Tutustuimme uusiin tekstilajeihin ja harjoittelimme vertaisarvioinnin tekemistä. Oli myös hienoa saada asiantuntevat vertaisarviot kurssin opettajalta, Saija Isomaalta, ja avustajana toimineelta Flóra Várkonyilta. Suurin anti oli kuitenkin kurssin aikana käydyt keskustelut, kun pohdittiin yhdessä, miten jokin asia kannattaa artikkelissa ilmaista. Kirjallisuustieteen opinnot ovat usein hyvin teoreettisia, joten oli ihanaa vaihtelua tehdä jotain konkreettista ja oppia taitoja, joista on varmasti hyötyä tulevaisuudessa. Oli erittäin hienoa puolen vuoden työn jälkeen avata sähköpostista linkki, joka johti artikkelikokoelman PDF-tiedostoon. Huomasin, että kurssin aikana kirjoittamiseen ja tutkimukseen suhtautui aivan eri tavalla, kun tiesi, että työ tullaan julkaisemaan ja kaikkia aiheesta kiinnostuneet voivat lukea kirjoittamani artikkelin.

Lajileikkejä ja äärirajatapauksia: Kirjallisuustieteellisiä näkökulmia kerrontaan, teemoihin ja lajeihin -kokoelma koostuu kahdeksasta artikkelista. Mukana on kirjallisuuden tutkimusta laidasta laitaan. Kokoelma näyttääkin, että kirjallisuustiedettä voidaan soveltaa monin tavoin. Mukana on uusia kulttuurin tuotteita, sillä Aino Vuorinen käsittelee artikkelissaan Instagram-lyriikkaa runouden uutena alalajina ja Lyydia Paakki ottaa käsittelyyn rap-artisti Eevil Stöön albumissa Iso vauva Jeesus käytetyn kielellä leikittelyn. Itse tutkin omassa artikkelissani saari-motiivin ilmenemismuotoja ja merkityksen laajenemista Maarit Verrosen romaanissa Saari kaupungissa. Jari Virtanen tarkastelee mielensisäisyyden esittämisen keinoja Emmi Niemisen sarjakuvateoksessa Keskiviikko. Noora Raiskio tutustuu artikkelissaan transmediaaliseen tarinankerrontaan sarjakuvalähtöisen virtuaalibändin Belzebubsin kautta. Nea Lahtinen erittelee ihmisen ja eläimen suhdetta Elina Pitkäkankaan Kuura-trilogiassa. Mikko Äijö tutkii fantasiaa luonnollistavien lukustrategioiden soveltamista Johanna Sinisalon novelliin ”Me vakuutamme sinut” ja Merja Sovala tarkastelee noitauskomuksia sekä lasten kasvutarinaa kaikille tutussa ”Hannu ja Kerttu” -sadussa.

Suosittelen tutustumaan artikkelikokoelmaan! Ehkä joku teistä saa sieltä idean tuleviin opinnäytetöihin tai innostuu osallistumaan artikkelipraktikum-kurssille, kun sellainen mahdollisuus tulee vastaan.

Kokoelma on luettavissa Trepo-tietokannassa.

Aappo Jutila